οι δράσεις μας

Τα παιδιά ηλικίας Προνηπίου και Νηπιαγωγείου, συμμετέχουν σε προγράμματα Εκπαιδευτικών Επισκέψεων.