το νηπιαγωγείο μας

Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα δραστηριοτήτων, συμβάλουν στην διαμόρφωση παιδιών που μπορούν (και θέλουν) να επικοινωνούν, να συναισθάνονται και να αλληλε- πιδρούν δημιουργικά με το περιβάλλον τους.