οι άνθρωποι μας

Όπως λέμε, από την ίδρυση του πρώτου Νηπιαγωγείου από την παιδαγωγό Βαρβάρα Μπωντέν το 1954, λειτουργούμε σαν μία “ζεστή” οικογένεια!